Kontakti

Biedrība Ģenētiski pārmantoto slimību pacientiem un līdzcilvēkiem „Saknes”
Reģistrācijas Nr. 40008230081
Juridiskā adrese: Svētes iela 1-8, Rīga, LV-1058
Tālrunis: 26139341
E-pasts: info@saknes.lv
Banka: Swedbank
Konts: LV96HABA0551039250794