Atbalstītāji

Paldies visiem, kuri palīdz biedrībai „Saknes”. Atbalsts un ticība šādas organizācijas nepieciešamībai ir motivācija - padarīt labāku un kvalitatīvāku dzīvi ģenētiski pārmantoto slimību pacientiem un viņu līdzcilvēkiem.