Konference

   

Skaļrunis

 

 

Notiks konference "Skaļrunis" nevalstisko organizāciju ārējās kmunikācijas prasmju stiprināšanai

19. septembrī Rīgas Stradiņa universitātes telpās norisināsies biedrības ģenētiski pārmantoto slimību pacientiem un līdzcilvēkiem „Saknes” rīkotā konference “Skaļrunis”. Tās ietvaros pacientu un ārstu organizāciju pārstāvji lekcijās un nodarbībās pie nozares ekspertiem iegūs zināšanas un prasmes komunikācijā ar medijiem, kas ļaus nostiprināt organizāciju ietekmi gan reģionālā, gan nacionālā līmenī.

“Nevalstiskās organizācijas publiskajā telpā kļūst par viedokļu līderiem savā jomā, tādēļ informācijai, ko tās pauž plašai sabiedrībai ir jābūt ticamai un pamatotai. Konferences ietvaros komunikācijas un prezentēšanas prasmju pilnveide sniegs būtisku ieguldījumu organizāciju darbības stiprināšanā. Jauniegūtās zināšanās palīdzēs nostiprināt organizāciju ietekmi gan reģionālā, gan nacionālā līmenī,” konferences tēmas aktualitāti uzsver biedrības “Saknes” valdes loceklis Juris Beikmanis.

Dalība konferencē ir bez maksas, un tai var pieteikties pārstāvji no Latvijas nevalstiskajām organizācijām, kas pārstāv pacientus un viņu līdzcilvēkus, kā arī ārstus. Konferences ietvaros dienas pirmajā pusē notiks informatīvas lekcijas, kurās vadošie speciālisti sniegs ieskatu par masu mediju nozari, komunikācijas lomu un publiskās runas pamatnoteikumiem. Otrajā dienas daļā notiks darbnīcas, kurās dalībniekiem būs iespēja apgūt praktiskas prasmes komunikācijā.

Pasākuma mērķis ir stiprināt nevalstisko organizāciju darbību, nodrošinot informatīvu, izglītojošu un konsultatīvu atbalstu komunikācijas jomā. Komunikācijas prasmju attīstīšana palīdzēs nodibināt jaunas sadarbības, sasniegt plašāku auditoriju, iegūt lielāku politisko ietekmi un pieredzi kopumā.

Reģistrācijas anketa: https://ej.uz/Skalrunis

Vairāk informācijas par pasākumu: https://www.facebook.com/events/330344394640958

Konferenci “Skaļrunis” rīko Biedrība ģenētiski pārmantoto slimību pacientiem un līdzcilvēkiem „Saknes” sadarbībā ar aģentūru “Divi gani”. Atbalsta “Takeda”, “TENA” un Rīgas Domes Labklājības departaments.

 

Konferences programma: